Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linnanportti Sukeva Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 15.4.2021.

Rekisterinpitäjä

Linnanportti Sukeva Oy
Sukevantie 1
7434 Sukeva

Puh. 020 7792600
posti@nestelinnanportti.fi
www.nestelinnanportti.fi

Y-tunnus: 0659815-4

Rekisteristä vastaava henkilö

Esa Airaksinen

Rekisterin nimi

Linnanportti Sukeva Oy:n asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään ensisijaisesti Linnanportti Sukeva Oy:n asiakkaiden tilausten ja varausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiviestintään ja sen kohdentamiseen Linnanportti Sukeva Oy:n asiakkaille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimassa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin tietolähteet ja sisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, jotka asiakas on itse ilmoittanut tilausvaiheessa, uutiskirjeen tilatessaan tai ryhmävarauksen tehdessään.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat asiakkaan tiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilaushistoria

Asiakasrekisterin tietojen luovutus ja salassapito

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Ostokset verkkokaupassa tehdään salatun yhteyden kautta ja asiakastiedot säilytetään turvassa ja salattuina.

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.